Lesja og Dovre kommuner arrangerer flere folkemøter i forkant av intensjonsavtalen om en sammenslåing, som skal presenteres i mai. Tirsdag var det klart for folkemøte på Lesjaskog, og vi sendte live fra møtet.

Cedering fra Uppsala

Folkemøtet ble innledet av et innslag med Lesja og Dovre kulturskole, og forsker fra Universitetet i Uppsala Magdalena Cedering skal presentere utdrag fra sin studie «Skolenedlegginger på landsbygden – konsekvenser for hverdagsliv og lokalsamfunn».

Før kaffepause og spørretime, presenterte arbeidsgruppene i kommunene sine arbeid. Greta Talleraas fra Dovre har ledet arbeidsgruppen om barnehage, Erik Slettahaug fra Lesja for skole og Inger Synnøve Killi har ledet arbeidsgruppen for kultur og bibliotek.

Forsker Magdalena Cedering har tatt turen fra Sverige for å snakke om sin rapport om skolenedleggelser på landsbygda.