Av BJØRNHILD VIGERUST

Behovet er aktualisert av at det jobbes mot å få til landslinjer, blant annet innenfor skiskyting og snowboard/alpint, ved den nye videregående skolen på Dombås.

 Kan bli lang reisevei

Under felles formannskapsmøte på Lesja tirsdag, påpekte Hanne Alstrup Velure (H) at behovet for bofasiliteter i nærheten av skolen på Dombås vil melde seg, ettersom antallet studenter med lang reisevei kan øke. Ordfører i Lesja Steinar Tronhus (AP) kunne da orientere om at Aksjonsgruppa for fortsatt videregående tilbud i Lesja og Dovre, har dialog med en lokal bedrift som har sagt seg villig til å stille med husvære.

Leder av aksjonsgruppa, Anders Avdem, bekrefter dette på telefon overfor Vigga.

- Det stemmer at vi har fått henvendelse fra daglig leder ved Dombås Hotell, Per Helge Kristiansen, angående muligheter for leie ut hybler på Dombåstun til studenter i vinterhalvåret. Vi har ikke inngått noen avtaler enda, men skal se på saken i tiden fremover. Forøvrig er det svært positivt at lokale bedrifter melder sin interesse for samarbeid, sier Avdem.

Dombåstun har hatt funksjon som bevertningssted og resepsjon for Dombås Hotell under oppføringen av det nye hotellet som åpnet i mars i år. Det tidligere toppidrettssenteret ligger som nærmeste nabo til Dovre ungdomsskole, der den nye videregåendeavdelingen skal bygges.