Først skulle kommunestyremedlemmene holde ballongen i lufta, og de som mistet den måtte sette seg. Etterpå måtte de gjøre det samme med ballonger som ikke var blåst opp.

- Tenk på hva luften i ballongen kan symbolisere, sa en av ungdommene med MOT, Erlend Ulateig Lindsø.

Moralen var at lufta i ballongen var positive kommentarer til personer.

- Én negativ kommentar veies opp med seks positive kommentarer. Hvis alle tenker over det, og hvor flinke dere er til å gi kompliment, blir det mye bedre, mente MOT-informatør Elin Ulateig.

Sammen med ungdom med MOT, representert av Ole Einar Svartbrenna, Erlend og MOT-ambassadør Hilde Katrine Engeli, presenterte MOT-koordinator Ingeborg Flesvik og Elin Ulateig MOTs arbeid.

Etter ballongleken ble tonen noe mer alvorlig, og alle skulle si noe positivt om sidemannen.

- Denne øvelsen er noe av det som betyr mest for ungdommene. Det er veldig følelsesladet og viktig, ikke alle tror at noen har noe positivt og si om dem, sa Ulateig.

Se video av ballongleken: