Operasjonsleder forteller at det ikke er personskade, og det er kun bergningsbil som har vært på stedet. Uhellene skjedde i 60-sona. Politiet melder om noe glatte veier, og oppfordrer til å kjøre forsiktig.

Rådyrpåkjørsler

Politiet meldte også om to påkjørsler av rådyr mandag ettermiddag, ved E6 på Dovreskogen. Det var ikke personskader, men materielle skader etter påkjørselen.

Trailervelt

Søndag ettermiddag veltet en trailer på Lora. Lasten var ufarlig, og det var ingen personskader. Velten skapte hindringer for trafikken en stund mens bergingsarbeidet pågikk.