Tilbygget på Dombås barnehage står nå ferdig og om tre uker kommer alle barna fra avdeling Svingen flyttende. Da er endelig alle barnehagebarn i Dombås samlet under ett tak.

- Tilbygget stod ferdig i midten av mai helt etter planen, sier Hildegunn Dalum, styrer i Dombås barnehage. Nå har de tre avdelingene flyttet midlertidig inn i den nye delen mens den gamle delen blir renovert.

- Det skal både bygges om og pusses opp, og hele barnehagen skal stå klappet og klar til 1.august.