Det var et uvanlig syn som møtte en ved kirka på Selsverket søndag kveld,en lang kø for å komme inn i kirka. Nå var det ikke en vanlig søndagsgudstjeneste som ventet innenfor, men derimot en rockekonsert. Russ fra musikklinja på Vinstra videregående hadde ofret en dag og kveld av russefeiringa for å instruere, og sammen med konfirmantene i Sel, sette opp en forestilling i kirka.

Se mennesket bak det ytre

Tittelen på forestillinga var ROCK THE CHURCH, med undertittelen; Behind blue eyes.. Temaet som ble tatt opp var at vi skulle lære å mennesket bak det ytre. Dette ble anskueliggjort med rockeband, opplesninger, dans og en slags miniandakt av presten. Musikken hadde for en stor del irsk opprinnelse, og varierte fra Enya under inn- og utmarsj til U2 som avslutning på prestens miniandakt. Uvante toner i kirken, men stemningsfullt og tankevekkende.

Heldig med konfirmantkullet

- Det er første gang vi prøver dette, og i år var vi veldig heldige med konfirmantkullet. Mange kunne spille, synge eller danse, og derfor var det mulig å sette opp en forestilling med bare en dags øving, forteller en fornøyd Randi Bakken som er trosopplærer i Sel. – Det er veldig hyggelig at de dyktige elevene ved musikklinja fant å kunne ofre en søndag i den mest hektiske russefeiringa på dette prosjektet, fortsetter hun. Hun er opptatt av at konfirmantene skal forstå at vi må gi alle en sjanse til å bli sett som det de er, og tror en slik arbeidsmåte som dette gir god læring. Hele prosjektet er initiert og drevet frem av konfirmantene, med russen som faglige veiledere og medutøvere. – Jeg håper at dette kan bli en tradisjon vi kan føre videre, avslutter hun.