foto
Ole Løkke hadde, på papiret, god oversikt over kva og kven som skulle få pengar etter hans død. Men ingen av dei tiltenkte mottakarane fekk nokon gong sjå ei einaste krone. Foto: Privat

Testamenterte store summar til Lesja kommune - Ein teknisk feil og ein grisk bror stod i vegen