Stadig færre arbeidssøkere: - Ledigheten viser en fallende trend i Innlandet

foto