Alle i redaksjonen har teke ferie, men vi er attende måndag 6. august. Vi ønskjer alle lesarar ein god ferie!