Under voteringen på forrige ukes møte stemte vararepresentant Kjell Jon Nyløkken (H) blankt, og ordfører Steinar Tronhus brukte sin dobbeltstemme. Kommunen har i ettertid sjekket opp lovligheten ved vedtaket, og både Fylkesmannen i Oppland og Kommunal-og regionaldepartementet mener saken der ugyldig. Alle representantene må ta stilling til saken.

- Diskusjonen er vi ferdige med, men saken må voteres over på nytt, sier ordfører Steinar Tronhus til Vigga.

Unntak for Vestsida

Kommunestyret vedtok å gå for vedtaket fra Livsløpstyret. Det vil si en skyssgrense på to km for 2. til 4. klasse fra november til februar, noe som i følge vintergrensene til Oppland fylkeskommune må bli til 31.mars. 5. til 10. klasse følger Opplæringsloven og en skyssgrense på fire kilometer. Også Ronald Kikut (Sp) sitt tilleggsforslag om at elever som bor langs Vestsidevegen skal ha et varig unntak fra bestemmelsene om distanse og fri skyss uavhengig av avstand ble vedtatt.

- Det har heldigvis kommet flere unger på Vestsida, men det er ikke vegen å gå på. Den er for smal og trafikken er for tung. Jeg forventer at de ungene som går under vestsida får en varig skyssordning uten å måtte søke om det, slik at de kan være trygge, sa Ronald Kikut (Sp)

Lang veg

- Hvor lang tid vil en 7-åring med tung sekk og gymbag bruke å å gå fire kilometer? Og verden er ikke alltid trygg selv om vi nå har gangveg. Vi passer på barna på busslommene, vi vet ikke hva som farer forbi. Som forelder vil jeg ikke føle meg trygg på å sende barnet ut på et så langt strekk, eller tenkt på hvor tungt det er for ryggen. Når skal du begynne å bli bekymret for en 7-åring? På en så lang skoleveg er det mange muligheter til å rote seg bort, var av det Chrisin Aarnes(Sp) sa i et lang innlegg til kommunestyret.

Hun fikk applaus av Venstres representant Sigrid Trøite Thøring. Aarnes satte fram samme endringsforslag som ble nedstemt under møtet i Livsløpstyret. Forslaget gikk ut på å gjennomføre trafikksikringstiltak i Lesja sentrum for å sikre trygg skoleveg. Aarnes foreslo også at 1.til 4.klasse beholder to kilometersgrensa, og at resten av grunnskoleelevene har denne fra november ut mars. Nå må saken altså behandles på nytt.