Vil skape eit betre liv for kvinner i sårbare område

foto