Lesjarevyen er i rute - denne gongen med ein dovring på laget