Tallet på arbeidsledige i Lesja og Dovre går ned

foto