Eggkasting på ungdomsskulen: – Saka vil bli meldt til politiet