– Ved å være oppmerksomme og ta enkle forholdsregler som låse dører, bruke alarm, ha dialog med naboer om når man er borte og å lyssette boligen, spesielt utenfor kan gjøre at tyver reiser videre, sier Ane Bræin Aas, seksjonsleder forebyggende i Innlandet politidistrikt.

I 2022 registrerte Innlandet politidistrikt henholdsvis 13, 21 og 25 anmeldelser for grove tyverier fra bolig/bedrift/fritidsbolig i august, september og oktober. I år er antall anmeldelser for de nevnte tre månedene 24, 41 og 20.

– Flere av forholdene skjedde på ettermiddag og kveld, men trolig også noen på dagtid. Det er grunn til å tro at gjerningsperson(ene) har gjort undersøkelser/rekognosering i forkant, trolig kort tid forut for innbruddet, sier Aas.

I flere tilfeller har gjerningsperson(ene) kommet seg inn ved å bryte opp vindu/verandadør, og da ofte i skjermet område med lite eller ingen innsyn.

Gjerningsperson(ene) er ute etter lett omsettelig gods slik som smykker, sølvtøy, bunadssølv og kontanter. Synlig elektronikk har blitt liggende igjen.

– Nå går vi inn i en travel førjulstid hvor mange har økt reisevirksomhet og gjøremål som fører til mindre tilstedeværelse i egen bolig, samt at det blir tidligere mørk. Derfor ønsker vi å oppfordre innbyggerne til å være årvåkne og følge med både hos seg selv og hos naboen, sier Aas.