Disse skal sitte i kommunestyret i Dovre de fire neste årene