Går i Tora Bergers fotspor og flytter nordover for å satse