Skreiv brev til kommunen: - Vi er lova gang- og sykkelveg