1,7 milliarder til kommuner og fylkeskommuner ramma av «Hans»