Nedgangen i oktober er sterkere enn i september. Nedgangen i kortbruk på reiseliv var på 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– De hyppige renteøkningene merkes nå i økonomien hos mange, og fortsatt må vi ta høyde for at Norges Bank øker styringsrenten ytterligere for å dempe prisveksten, sier konserndirektør Ingjerd Blekeli Spiten i DNB personmarked.

Kjerneinflasjonen i oktober var opp 6 prosent det siste året, som var høyere enn hva analytikere forventet, men i tråd med Norges Banks estimat.

Spiten mener dette kombinert med svak kronekurs taler for en ny renteheving i desember.

Hva de ulike husholdningene velger å bruke penger på, henger sammen med gjeld, ifølge DNB. De med høy gjeld reduserer forbruket sitt mer enn de med lav gjeld.