Nasjonalparken dekker et område på 289 kvadratkilometer, som strekker seg fra Grimsdalen i sør til E6 over Dovrefjell i nord, og dekker deler av både Dovre og Folldal kommuner.

Dovre nasjonalpark er også et kjerneområde for norsk fjellbotanikk, og et leveområde for villreinen hele året.

Nasjonalparken ble opprettet samtidig med en betydelig utvidelse av Rondane nasjonalpark, som er landets eldste nasjonalpark. Formålet var å bidra til å sikre villreinens leveområder i Europas største sammenhengende verneområde for villrein.

Sammen med nasjonalparkene Dovrefjell-Sunndalsfjella og Rondane er det vernet et sammenhengende høyfjellsområde fra Sunndalsfjellene i nordvest til Ringebufjellet i sørøst.

Kilde: Miljødirektoratet/SNL