20 prosent av all vernet natur er i Nord-Gudbrandsdalen: – Nå er det ikke mer å verne