Den ett tonn tunge steinen ble fraktet i en Ford Thames