Flere jenter søker guttedominerte utdanningsprogram