Flere jenter søker guttedominerte utdanningsprogram

foto