Foreslår innskrenket tilbud for å verne om villreinen