Her ser boligleverandøren for seg et helt nytt boligfelt