Dovre tidlig ute: - Jeg skal sikre rett hjelp til rett tid

foto