Vebjørn Thorsplass er elev ved Lesjaskog skule, med interesse for både politikk, fotball og jordbruk. Foto: Magne Hagberg:

– For noen år siden var den største drømmen å spille fotball for Liverpool. Nå vil jeg satse på jordbruk

Vebjørn Thorsplass synes unge bør bli mer interessert i politikk. Hvis man følger med på det som skjer, blir det straks mer interessant å lese nyheter. Selv har han en personlig motivasjon for å ville inn i politikken; han synes at gårdbrukerne får for lite penger. Det første steget for å få gjort noe med det på, er å engasjere seg i et ungdomsparti.