Småhus skal fortsatt bygges med pipe - vedfyring kan være viktig