Snart er 3000 ferdigvaksinerte i Lesja og Dovre

foto