Evaluering av årets stillingsslepp: – Dei aller fleste er svært positive