Øker pengestøtten til fjellstyrene med 5 millioner: - Mer til arbeidet med å legge til rette for at folk kommer seg ut