Regjeringen bevilger ytterligere 500 millioner kroner i koronastøtte til kommunene