Svenn-Tore og Roger smir sammen sommerens aktivitetsleir