Tretten bru: – Det kritiske punktet var da lastebilen begynte å flytte på seg

foto