Etter at Stavanger Aftenblad publiserte en oversikt over de 250 skolene med vedvarende høye mobbetall, har saken vært hyppig diskutert i sosiale medier. Dovre ungdomsskole står på lista, hvor 11 prosent av 87 elever har svart at det føler seg mobbet.

Dovre står på lista som eneste skole i Nord-Gudbrandsdal.

– Elevene trives

Utdanningsdirektoratet satte igang en kartlegging av mobbetallene for alle skolene i landet, som har gått over to treårsperioder, fra 2007 til og med 2009, og fra 2010-2012. Tallene er et gjennomsnitt, og i Dovre har 87 elever i sjuende og tiende trinn svart på spørsmålet om mobbing.

Rektor på Dovre ungdomsskole, Magne Vorkinn mener tallene er på feil grunnlag.

– Vi hadde tekniske problemer ved besvarelsen i fjor, og derfor er vi vurdert på feil grunnlag. Vi skal ha ny undersøkelse i november, som vil gi et bedre bilde på situasjonen i dag, mener Vorkinn.

Han mener det ikke er noe mobbe-problem på ungdomstrinnet.

– Vi gjennomfører flere undersøkelser som sier noe annet. Vi får tilbakemeldinger om at elevene trives og har det bra på skolen, sier Vorkinn.

– Hva er skolens policy på mobbing?

– Det er selvsagt nulltoleranse. Hvis det skulle oppstå mobbing gjør umiddelbart et enkeltvedtak og gjennomfører tiltak straks, sier Vorkinn.

Fylkesmannen skal følge opp

Pressekontakt i Utdanningsdirektoratet, Marit Dorothea Bjørnstad, har ikke opplysninger om teknisk feil ved besvarelse på Dovre.

– Om det var feil i 2013, spiller det uansett ikke inn på disse resultatene. Det er viktig å understreke at dette er et gjennomsnitt de tre årene 2010-2012, og behøver ikke nødvendigvis å reflektere situasjonen på skolen idag, sier Bjørnstad.

Fylkesmennene skal følge opp eierkommunene av skolene som står på lista. Dette er ifølge UDIR et tiltak for at mobbingen i skolen skal bli redusert. I år skal skolene følges opp av fylkesmennene, for å sjekke om tallene har gått ned.

Sosiale medier er vanskeligere

Etter å ha sjekket statistikken på skoleportalen.no, opplyser Vorkinn at det stemmer med teknisk feil i fjor. På besvarelsen ligger Dovre stort sett på samme gjennomsnitt som fylke og nasjonale tall.

– En elev kan på en liten skole gi store utslag når en sammenligner med mange skoler i Oppland eller nasjonalt, sier Vorkinn.

Han understreker at fokuset på elevenes trivsel er sterk.

– Ingen skal føle seg mobba på Dovre ungdomsskole. Gjennom inspeksjon, jevnlige elevsamtaler og foreldresamtaler, greier vi å avdekke tilløp til mobbing. Mobbing på sosiale media er et større og vanskeligere felt. Dette skjer ofte på fritida, men vi kan ikke gi opp kampen, sier Vorkinn.

Rektor Magne Vorkinn mener Dovre ungdomsskole står feilaktig på lista over skoler som har vedvarende høy mobbing. (ARKIV) Foto: Lokalavisa Vigga