Statsforvalteren har bestemt seg om isbanekjøring på Hjerkinndammen

foto