Der handlet gjennomsnittsinnbyggeren på nett hele 18 prosent mer enn det ble gjort på landsbasis. Deretter følger Åmot, Nord-Odal og Sør-Odal.

Oslo er det fylket det per innbygger ble netthandlet mest, mens det i Innlandet handlet litt under gjennomsnittet.

Det viser salgsstatistikk fra Klarna og de mer enn 13000 norske nettbutikkene som benytter seg av deres betaling- og shoppingløsninger. Mellom en tredjedel og halvparten av all netthandel i Norden går gjennom Klarna.

Statistikken gir oss også tall på netthandelen her i våre kommuner. Dovringen handlet på nett litt mer enn landsgjennomsnittet, med en shoppingindeks på 101, der 100 representerer gjennomsnittsnordmannens netthandling.

I Lesja var indeksen på 97, altså under landsgjennomsnittet.

Sel kommuner havner nest nederst på lista over kommunene i Innlandet, med en indeks på 84. Bare Søndre Land, med 82, kommer under.

Vågå er den kommunen i Nord-Gudbrandsdal hvor det handles mest på nett, med en indeks på hele 109. Lom og Skjåk havner under snittet, med henholdsvis 96 og 98.