Fasteraune reagerer på skoleuttalelse: – Det kan ikke være for mye forlangt å få det avklart en uke før et valg