Skal drive med vedlikehold i tre uker - tar i bruk helikopter