foto
May-Britt og svigerfar Jakob Sverdrup møter opp og storkosar seg som alltid på Gråsiderennet. Jakob var rennleiar dei fyrste åra frå 1978. Foto: Marit Hole Tynnøl

Gråsiderennet godt besøkt

Skjærtorsdag er Gråsiderenn-dagen, ein kjær tradisjon blant mange dovringar.