Lyste ut kommunalsjef-stilling på nytt - disse har søkt