– Vi legger til grunn at Heimevernet fullfinansieres i Langtidsplanen