Bønder i Lesja og Dovre fikk utbetalt 137 millioner i tilskudd