Vil gi godt synlige skolesekker til alle førsteklassinger i Innlandet