– Særdeles gledelig at disse pengene kommer nå

foto