Onsdagens snittpris per kWh er 20,3 øre høyere enn tirsdag og 45,5 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen onsdag på 1,32 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 18 og 19. Den er 22,9 øre høyere enn tirsdag og 69,4 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,86 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,32 kroner, dekkes 53,5 øre.

Minsteprisen blir på 71,07 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten.