Stina er ny ruskonsulent i Dovre: – Jeg vil at det skal være lav terskel for å ta kontakt