Randi og Gerd fekk heidersmerke for frivillig arbeid