Flertall i kommunestyret for en grundigere utredning